Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
VO Surhuisterveen

Waarom VO Surhuisterveen?

Welkom bij VO Surhuisterveen!

Op deze website vindt u, als ouder en jij, als leerling, informatie over allerlei algemene zaken. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om een afspraak te maken. Want een persoonlijk gesprek blijft, juist in dit digitale tijdperk, heel plezierig. 

Onze deuren staan open!   
 
 

Breed aanbod en betrokkenheid

Onze school heeft een breed onderwijsaanbod. Als ‘kleine brede school’ bieden wij jou goed onderwijs, met de focus op jouw belangstelling en mogelijkheden.

Ook betrokkenheid van ouders bij onze activiteiten vinden wij van groot belang: dit heeft een positief effect op jouw schoolresultaten! Onze school biedt een goede basis voor het vervolgonderwijs.

Identiteit

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Omdat onze school is ontstaan uit een samenwerking met het Lauwers College bieden we zowel christelijk als openbaar onderwijs. Dat betekent dat we bijvoorbeeld vieringen organiseren als het Kerst of Pasen is. Als leerling maak je zelf de keuze of je godsdienstles wilt volgen of levensbeschouwing. We respecteren elkaar in de keuzes die we maken.

Voor ons identiteitsprofiel klik hier

Leefregels

In een school zijn veel geschreven en ongeschreven regels. Regels zijn bedoeld om in de school op een plezierige manier te kunnen samenleven, met respect voor mensen en hun eigendommen. Wij noemen ze onze (media-)wijze leefregels. 

Onze (media)wijze leefregels

  1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging.
  2. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
  3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
  4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt.
  5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
  6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
  7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
  8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.