Overslaan en naar de inhoud gaan
Koninklijk bezoek
Bezoek Koningspaar Drachtster Lyceum
Geplaatst op 17-09-2020

Op donderdag 17 september hebben Koning Willem Alexander en Koningin Maxima tijdens hun bezoek aan de provincie een les Frysk gevolgd op Singelland Het Drachtster Lyceum. Bekijk hier de video van deze prachtige dag!

Welkom nieuw schooljaar 2020-2021 Singelland
Geplaatst op 17-08-2020

Wij wensen iedereen een fijn, nieuw schooljaar. Singelland zijn we samen, samenzijn doen we op ons best!

#welkom #singellandgaatdoor

 

Diploma uitreiking locaties OSG Singelland 2020
Geplaatst op 01-07-2020

Scholen van Singelland organiseren bijzondere diploma-uitreikingen

Een diploma uitreiking met een zaal vol geslaagden, trotse familieleden en docenten, zoals dit normaal gesproken zou plaatsvinden, zit er dit jaar niet in. Dit betekent echter niet dat de scholen van Singelland haar geslaagde leerlingen zomaar van school laat gaan. Na vele jaren hard werken hebben de leerlingen het verdiend om in het zonnetje gezet te worden en om te vieren dat ze hun diploma gehaald hebben. Dit jaar alleen wel corona-proof.

Geplaatst op 29-06-2020

OSG Singelland feliciteert de geslaagde leerlingen van het tweede tijdvak. Klik hieronder op -> lees artikel voor de namen van de geslaagde eindexamenkandidaten die toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Geplaatst op 25-06-2020

Gisteravond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat leerlingen op vo-scholen vanaf 1 juli geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar hoeven te houden. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling.

Het kabinetsbesluit betekent dat na de zomervakantie in principe alle leerlingen weer naar school kunnen, met een grotendeels normaal rooster. Over hoe het onderwijs er op de scholen van Singelland na de vakantie uit zal komen te zien, ontvangen de leerlingen en ouders in ieder geval in de week voor aanvang van het nieuwe schooljaar (maandag 17 augustus) bericht van de schoolleidingen.

Er wordt met de inrichting van het onderwijs rekening gehouden met de bekende RIVM-richtlijnen: leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona worden geacht thuis te blijven en te werken.

Lees hier voor meer informatie over de 1,5 meter norm.

BHS Jolida Voetelink en Pieter Zwart
Geplaatst op 22-06-2020

De besturen van OSG Singelland (gemeente Smallingerland en omgeving) en de Burgemeester Harmsma School (gemeente Opsterland en omgeving) hebben in de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd over de wenselijkheid van bestuurlijke samenwerking tussen de beide stichtingen. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat besturen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie tussen de beide stichtingen.

Diploma praktijkonderwijs mijlpaal en startpunt - LC
Geplaatst op 18-06-2020

Lees hier het artikel in de Leeuwarder Courant.

Geplaatst op 16-06-2020

Geslaagden 2020 – 2e tijdvak Singelland Burgum
Klik hieronder op -> lees artikel voor de namen van de geslaagde eindexamenkandidaten die toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Vlag singelland
Geplaatst op 04-06-2020

OSG Singelland feliciteert de geslaagde leerlingen en wenst álle examenkandidaten veel succes en geluk. Klik hieronder op -> lees artikel voor de namen van de geslaagde eindexamenkandidaten die toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Geplaatst op 20-05-2020

 Ook de scholen van OSG Singelland gaan – onder voorwaarden - vanaf 2 juni weer open.

Onderwijs op afstand
Singelland heeft er aan het begin van deze bewogen periode voor gekozen de scholen helemaal te sluiten en ook de toetsen op afstand te organiseren. We hoefden daardoor niet te wachten op nieuwe besluiten van de overheid en konden aanpassen op het moment dat er duidelijkheid was. Aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers hebben we gevraagd hoe zij de afgelopen maanden het onderwijs op afstand hebben ervaren en nemen de feedback mee voor het inrichten van het onderwijs voor de laatste schoolweken en na de zomervakantie.

Singelland ging door

Een terugblik op het afgelopen, bijzondere Singelland schooljaar 2019-2020. Kijkt u met ons mee?
 

Singellan ging door video

 

Bekijk de video

Schoolgidsen

2020-2021

Hallo beste ouder, hier ontdekt u alles wat u over onze locaties weten wilt!

Schoolgids VHS
Schoolgids VO Surhuisterveen
Schoolgids Matrix Lyceum
Schoolgids ISK
Schoolgids De Venen
Schoolgids Burgum

Het verhaal van de ISK

Het verhaal van de ISK
Bekijk de video

Vakanties

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie 

20 t/m 28 februari 2021 

Tweede Paasdag

5 april 2021 

Koningsdag  

27 april 2021 

Meivakantie 

1 t/m 14 mei 2021 

Bevrijdingsdag 

5 mei 2021 (in meivakantie) 

Hemelvaart

13 mei 2021 (in meivakantie)

Tweede Pinksterdag 

24 mei 2021 

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2021 

Talent in ontwikkeling

Het onderwijs op Singelland is zo ingericht, dat elke leerling zijn talenten kan ontwikkelen: met het hoofd, met het hart en met de handen.

Op Singelland willen we onze leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat: zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Maar die ook verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn!

Afbeelding leerling Singelland

Bestuursverslag 2018

 

Bekijk het bestuursverslag 2018