Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Informatie

Praktische informatie

Agenda

Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

                  

Ziek?

Als een leerling ziek is vinden we het fijn als de ouders/verzorgers dat op tijd laten weten (voor 9.00 uur). Dit kan met een telefoontje naar de administratie, op nummer (0512) 36 90 90.

Ziek tijdens een schooldag?

Als een leerling in de loop van de schooldag ziek wordt en graag naar huis wil, geeft hij/zij dit aan bij de teamleider of aan de administratie. Pas nadat er overleg is geweest met de ouders/verzorgers wordt toestemming gegeven om naar huis te gaan. Om zeker te weten dat de leerling goed is aangekomen, vragen we de ouders/verzorgers ons te bellen zodra de leerling thuis is.

Beter melden

Als een leerling weer beter is, levert hij/zij een door de ouders/verzorgers getekende 'herstelmelding' in bij de administratie. Dit formulier vind je op de downloads-pagina.

Vakanties en vrije dagen

Voor schooljaar 2020-2021 is de volgende vakantieregeling vastgesteld:

Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april
Meivakantie 1 t/m 16 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

 

Leefregels

In een school zijn veel geschreven en ongeschreven regels. Regels zijn bedoeld om in de school op een plezierige manier te kunnen samenleven, met respect voor mensen en hun eigendommen. Wij noemen ze onze (media-)wijze leefregels. 

Onze (media)wijze leefregels

  1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging.
  2. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
  3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
  4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt.
  5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
  6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
  7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
  8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.

Kindpakket (financiële vergoeding)

In steeds meer gezinnen is er sprake van een laag inkomen van de ouder(s), waardoor kinderen  niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Denk aan meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of een verjaardagsfeestje vieren.

Er bestaan diverse financiële voorzieningen en vergoedingen voor deze gezinnen. Deze zijn te vinden in onze Schoolgids. Eén brengen we in het bijzonder onder uw aandacht: het Kindpakket. Via het kindpakket kunt u als ouder op eenvoudige wijze vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren).

Hoe vraagt u deze vergoeding aan?

U kunt deze vergoeding aanvragen via de website www.kindpakket.nl. Vul uw postcode in. Hierna verschijnt het kindpakket-aanvraagformulier van de gemeente waarin u woont.

Aanmelden 2021-2022

Aanmelden kan vanaf dit jaar via ons nieuwe digitale aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen


Vind actuele wijzigingen op Magister!

Naar Magister

Ziekmelden?

Ziekmelden?

Bel voor een ziekmelding: 

0512-369090

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op je vraag

Naar de vragen