Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond

Contact

Bel of mail met locaties of hoofdvestiging

Klik op onderstaande links voor een directe mail aan de locatie:

Van Haersmasingel
Het Drachtster Lyceum
Praktijkschool De Venen
VO Surhuisterveen
Singelland Burgum
ISK Drachten 

Hoofdvestiging Singelland


Van Haersmasingel (VHS)
Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten
Postbus 112, 9200 AC Drachten
T (0512) 58 23 45

Op de hoofdvestiging zijn naast de locatie VHS gehuisvest:
* Voorzitter College van Bestuur, de heer drs. P. Schram
* Centrale Diensten van Singelland.

U kunt ook een mailbericht sturen aan de Voorzitter College van Bestuur of de
Centrale Diensten van Singelland.

 

Download routebeschrijving

Plan uw route via Google Maps

Aanmelding 2021 - 2022

Aanmelding voor één van de scholen van Singelland gaat via een aanmeldingsformulier.

De aanmeldingsformulieren voor het komend schooljaar worden binnenkort onder de basisscholen in de regio, maar het aanmeldingsformulier is binnenkort ook online te downloaden op deze pagina.

Aanmeldingsformulier Singelland centraal

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden waarna u het op uw eigen computer kunt opslaan, digitaal kunt invullen en vervolgens het ingevulde formulier weer dient op te slaan. Bij het eerste deel, in te vullen door ouders/verzorgers, is een handtekening wettelijk verplicht. Dit deel moet uitgeprint en ondertekend opgestuurd worden naar de Singelland locatie van toepassing (de adressen staan in het aanmeldingsformulier) of een gescande versie mailen naar:

aanmelding@singelland.nl
Het ingevulde aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart binnen zijn. In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Toelating en plaatsing

Voor advies, aanmelding en plaatsing kunt u onze brochure ‘Recht doen aan advies’ downloaden.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo

Als er vragen zijn, dan verwijzen wij u naar de contactpersoon van de locatie waar u uw kind aanmeldt.

Zij-instroom (jaar 2 en hoger)

Voor instroom in jaar 2 en hogere leerjaren is een speciaal aanmeldingsformulier ontwikkeld. Dit aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden:

Aanmeldingsformulier Singelland zij-instroom

Bij doorstroom of een overstap binnen de scholengemeenschap, dus tussen scholen van Singelland, is het niet nodig het aanmeldingsformulier te gebruiken. Het formulier is alleen van toepassing voor leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen dan de scholen van Singelland en zich willen aanmelden bij één van onze scholen.

Het ingevulde formulier moet vóór 1 april binnen zijn bij de betreffende Singelland locatie.