Overslaan en naar de inhoud gaan
header
Expertise Centrum

Soms hebben leerlingen extra hulp nodig...

Ons eigen Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om die leerlingen te begeleiden. Het ECS bestaat 11 medewerkers: 6 orthopedagogen /(gz)psychologen, 2 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie-en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle locaties van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio. Daarnaast werken ze voor het samenwerkingsverband Noard-Fryslân in Leeuwarden en Fultura in Sneek.

Wanneer is extra zorg nodig?
Docenten, mentoren, maar ook ouders kunnen aangeven dat deskundige begeleiding gewenst is. Bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, faalangst of weerbaarheid. Ouders kunnen via de mentor het ECS om hulp vragen. In zo´n geval wordt samen met ouders en school gekeken welke ondersteuning een leerling in en/of buiten de les hulp nodig heeft en/of hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben. De hulp wordt onder meer gegeven door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Aan deze begeleiding zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er wel een bijdrage van de ouders gevraagd.

 

Doel van de ECS

Het ECS heeft de ambitie om op handelingsgerichte wijze de scholen te ondersteunen.  Hierbij richt het ECS  zich op de ondersteuningsbehoefte binnen de driehoek leerling, ouders en school. Belangrijk daarin vinden we de samenwerking met de externe partners. Deze ambitie vertaalt zich in:

de keuze voor handelingsgericht werken
innovatie in het kader van passend onderwijs, zowel in beleid als in de uitvoering
het sterker maken van de leerlingen/docenten/ouders
een goede samenwerking met interne en externe partnersprofessionalisering, waarbij expertise wordt gedeeld en overgedragen.

ECS: door wie, voor wie?

Het ECS bestaat uit 11 medewerkers: 6 orthopedagogen /(gz)psychologen, 2 schoolmaatschappelijk werkers en 3 medewerkers dyslexie-en testcentrum. Naast een professionele houding weten zij allen de brug te slaan tussen theoretische kennis en wat in de praktijk werkt. Zij zijn gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.

Voor wie is het ECS?
Het Expertise Centrum Singelland is voor schoolleiders, zorgcoördinatoren, docenten, mentoren, maar ook ouders kunnen aangeven dat deskundige ondersteuning gewenst is. Ouders kunnen via de mentor het ECS om hulp vragen. In zo´n geval wordt samen met ouders en school gekeken welke ondersteuning een leerling in en/of buiten de les hulp nodig heeft en/of hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben.
De hulp wordt onder meer gegeven door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Aan deze begeleiding zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er wel een bijdrage van de ouders gevraagd.

Dienstverlening

Schoolondersteuning
Onze begeleiders werken vraaggestuurd in de scholen en maken deel uit van het schoolteam; als ware het een latrelatie. Zij participeren bij alle facetten van de zorg/ondersteuningsstructuur waar de school hen bij wenst. Er kan gekozen worden voor ondersteuning door orthopedagoog/gz psycholoog, ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk en begeleiding door dyslexiespecialisten. De begeleiders kennen de scholen van binnenuit, ontwikkelen met -en ondersteunen de school bij- hun  speerpunten van passend onderwijs. Voorbeelden: het opzetten en implementeren van handelingsgericht werken (handelingsgerichte groepsbesprekingen, het maken van OPP’s, instructievaardigheden, klassenmanagement, het geven van feedback), anti-pestbeleid en ondersteuning bij de lopende zorgstructuur van de school.

Diagnostiek
Wij doen voor scholen diagnostiek als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen. Aangevuld met eventuele begeleiding en advisering in de school. Handelingsgerichte diagnostiek door onze orthopedagogen en gz psychologen en vanuit het Dyslexie- en testcentrum IQ onderzoek, Psychologisch onderzoek, Lwo/pro onderzoeken, Dyscalculie onderzoek, dyslexie onderzoek en Taalstoornis onderzoek.

Trainingen en workshops
U kunt ons vragen voor workshops en trainingen over diverse onderwerpen zoals groepsdynamica, “haal meer uit de NIO”, executieve functies, leerstrategieën, ADHD, ASS, hechtingsstoornissen, dyslexie en dyscalculie, aanpak schoolverzuim, gesprekstechnieken voor mentoren en wat u verder wenst.

Passend onderwijs

Singelland heeft gekozen voor het inrichten van een expertisecentrum om haar locaties te ondersteunen bij de nieuwe uitdagingen van passend onderwijs. Het uitgangspunt is om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een expertisemodel naar een professionaliseringsmodel. Het vakmanschap in de klas en op schoolniveau staat daarbij centraal.

Schoolmaatschappelijk werker en Spreekuur

Heb je problemen op school of thuis? Bijvoorbeeld omdat je gepest wordt of onzeker bent? Dan is het fijn om daarover te praten met iemand, zonder dat direct iedereen ervan af hoeft te weten. Je kunt hiervoor een afspraak maken met een schoolmaatschappelijk werker.

Spreekuur
Elke week houdt de schoolmaatschappelijk werker spreekuur. Via de administratie kun je hiervoor een afspraak maken. Zij weten precies wanneer het spreekuur is.

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Meer weten?

Neem dan via email contact op met mevrouw E. Kortenhorst, hoofd ECS of lees de uitgebreide brochure van het ECS. 

ECS: door wie, voor wie?

VP-ECS flyer

 

Klik hier voor meer informatie.