Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinvoering 1,5 meter afstand tussen leerlingen - Onderbouw

Title

Drachten, 13 januari 2021

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 en 2,

 

Gisteren heeft u misschien, net als wij, ook naar de persconferentie gekeken. Voor leerlingen van middelbare scholen kwam daar de maatregel van het houden van 1,5 meter afstand tot medeleerlingen bij.

Voor onze leerlingen in de bovenbouw, die voor een deel wel fysiek lessen op school volgen, heeft dit uiteraard consequenties. Voor leerlingen in de onderbouw verandert er niets, zij volgen alle lessen al online en dat zal, zonder tegenbericht, tot 8 februari het geval zijn.

 

TOM XL

Alleen voor leerlingen die in de TOM XL zitten, betekent het dat zij ook 1,5 meter afstand moeten houden en dat de kantine niet geopend is. 

 

Uiteraard houden we u op de hoogte van veranderingen en wensen we u ondanks dat dit niet altijd zal meevallen, succes met de online lessen!

 

Hartelijke groet,

 

Teamleiders klas 1 en 2

Dhr. S. Gjaltema, mw. F. Lentz & mw. J. Kromhout