Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Achtergrondafbeelding

Contact

Contactgegevens


Singelland Van Haersmasingel (tevens hoofdvestiging/Centrale Diensten)

Van Haersmasingel 37
9201 KN Drachten

Postbus 112
9200 AC Drachten

Tel. (0512) 58 23 45

E-mail VHS: info.vhs@singelland.nl 
E-mail Centrale Diensten Singelland: info@singelland.nl

Nieuwe ouders en leerlingen klas 1:
E-mail Teamleider onderbouw: s.gjaltema@singelland.nl 


Contact Webredactie

Elke locatie van Singelland heeft een eigen webredacteur; de persoon die het deel van de website bijhoudt voor zijn of haar locatie. Voor Singelland VHS is dit Wim Eijlander. Suggesties met betrekking tot onze website zijn welkom. 

Download routebeschrijving

Plan uw route via Google Maps

Vragen en opmerkingen kunt u aan ons sturen door gebruik te maken van onderstaand formulier.
Onderwerp
Bericht

Aanmelding 2021 - 2022

Aanmelding voor één van de scholen van Singelland gaat via een aanmeldingsformulier.

De aanmeldingsformulieren voor het komend schooljaar worden binnenkort verspreid onder de basisscholen in de regio, maar het aanmeldingsformulier is binnenkort ook online te downloaden op deze pagina.

Aanmeldingsformulier Singelland centraal

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden waarna u het op uw eigen computer kunt opslaan, digitaal kunt invullen en vervolgens het ingevulde formulier weer dient op te slaan. Bij het eerste deel, in te vullen door ouders/verzorgers, is een handtekening wettelijk verplicht. Dit deel moet uitgeprint en ondertekend opgestuurd worden naar de Singelland locatie van toepassing (de adressen staan in het aanmeldingsformulier) of een gescande versie mailen naar:

aanmelding@singelland.nl
Het ingevulde aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart binnen zijn. In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Toelating en plaatsing

Voor advies, aanmelding en plaatsing kunt u onze brochure ‘Recht doen aan advies’ downloaden.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo

Als er vragen zijn, dan verwijzen wij u naar de contactpersoon van de locatie waar u uw kind aanmeldt.

Zij-instroom (jaar 2 en hoger)

Voor instroom in jaar 2 en hogere leerjaren is een speciaal aanmeldingsformulier ontwikkeld. Dit aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden:

Aanmeldingsformulier Singelland zij-instroom

Bij doorstroom of een overstap binnen de scholengemeenschap, dus tussen scholen van Singelland, is het niet nodig het aanmeldingsformulier te gebruiken. Het formulier is alleen van toepassing voor leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen dan de scholen van Singelland en zich willen aanmelden bij één van onze scholen.

Het ingevulde formulier moet vóór 1 april binnen zijn bij de betreffende Singelland locatie.