Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinvoering 1,5 meter afstand tussen leerlingen - Bovenbouw

Title

Drachten, 13 januari 2021

 

Beste ouder, verzorger,

 

Gisteren zult u misschien net als veel andere Nederlanders naar de persconferentie hebben gekeken. Voor ons in het onderwijs kwam daar toch een onverwachte maatregel naar voren, namelijk de herinvoering van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen. 

Voor scholen betekent dit dat de puzzel nog ingewikkelder wordt. Naast de online lessen aan klassen 1, 2 en 3, geven we op school, dus fysiek, les aan leerjaar 4. Tevens komen de leerlingen van leerjaar 3 voor de beroepsgerichte praktijklessen en de TOM XL leerlingen fysiek op school. Daar bovenop komt nu dat de leerlingen binnen de muren van de school onderling 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden...

 

Waar staan we als VHS voor?
De principes van waaruit we binnen onze school werken is dat leerlingen recht hebben op - zo goed mogelijk - onderwijs en docenten op veilige arbeidsomstandigheden. 

We streven ernaar om binnen deze principes, waar mogelijk, aan de wens van de overheid te voldoen om aan de door de overheid aangegeven doelgroepen fysiek onderwijs te bieden. De 1,5 meter tussen leerlingen is daarbij de komende weken voor ons leidend. 

 

Vanuit welke kaders zetten we de organisatie van klas 4 (en een deel van klas 3) neer?

  • We gaan uit van maximaal 10 leerlingen in een klaslokaal;
  • Een deel van de tot nu toe aan leerlingen geboden fysieke lessen kan niet meer gegeven worden;
  • De leerlingen kunnen geen pauze houden in de kantine.

 

Wat betekent dat voor morgen en overmorgen?
U begrijpt dat dit organisatorisch de nodige werkzaamheden met zich mee gaat brengen. Om die reden hebben we besloten dat we morgen en vrijdag volledig online gaan. Er worden donderdag 14 januari en vrijdag 15 januari dus geen fysieke lessen op school gegeven, alle lessen zijn dan online volgens het rooster van Magister. De uitzondering hierop is de TOM XL, die is wel geopend. Vanaf maandag 18 januari starten we met een invulling waarbij we uitgaan van bovenstaande kaders.

 

De Toets-week
Vanaf maandag 18 januari heeft de 4GT een SE-week. Voor deze groepen blijft het toetsrooster zoals dat was, alleen de locatie wijzigt. Alle toetsen worden namelijk in de gymzaal afgenomen.  

 

Uiteraard houden we u en uw zoon/dochter morgen of overmorgen op de hoogte over nadere invulling.

 

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!

 

Jantine Smit

Directeur a.i.

 

T (0512) 58 23 45

 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

 

 

                                                             Van Haersmasingel (VHS)

                                                                       Van Haersmasingel 37        T (0512) 58 23 45

                                 Postbus 112        E info.vhs@singelland.nl

                                            9200 AC Drachten        I  vhs.singelland.nl