Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Header

Onderwijs

Matrix

Het Matrix Lyceum in Drachten is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Talentvolle leerlingen uit de regio, die de potentie hebben om havo of vwo te volgen en over een TLV (toelaatbaarheidsverklaring passend onderwijs) beschikken, kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op deze school.

 

Het onderwijs

Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.
 
De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal. De school voert een huiswerkluwbeleid.

 

Havo/ vwo

Het Matrix Lyceum biedt de leerroutes havo en vwo aan. Aan het einde van het derde jaar wordt een profiel gekozen. Vanaf het vierde jaar worden de vakken gevolgd die bij het gekozen profiel horen en uiteindelijk wordt er ook eindexamen in gedaan. Er kan gekozen worden uit drie profielen: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG) en Economie en Maatschappij (EM). Voor leerlingen die VWO examen doen komt er als extra vak Duits bij. Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel doen. Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken.
Uiteindelijk doen leerlingen in 7 vakken eindexamen. Leerlingen worden op het examen voorbereid in onze eigen school.

 

Doorstromen als doel

Het doel van het Matrix Lyceum is om de leerlingen (zo spoedig mogelijk) te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Dat kan Het Drachtster Lyceum zijn, maar ook een andere regioschool.

 

Informatie en aanmelden

Meer weten over het onderwijs op het Matrix Lyceum? 
Neem contact op met schoolleider Teuny Bosma via t.bosma@singelland.nl 

Voor informatie over aanmelding kunt u zich via de mail richten tot Rosanne Flokstra, gedragsdeskundige: r.flokstra@renn4.nl of Bertha Breeuwsma, teamleider VSO de Zwaai: b.breeuwsma@renn4.nl  
 
>> Naar aanmeldingsformulier op de website van RENN4