Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Onderwijs

Onderwijs

Aanmelding 2021-2022

Aanmelding voor één van de scholen van Singelland gaat via een digitaal aanmeldingsformulier die te bereiken is middels singelland.nl/aanmelden-nieuwe-leerling De aanmelding moet vóór 15 maart binnen zijn. 

Toelating en plaatsing

Voor advies, aanmelding en plaatsing kunt u onze brochure ‘Recht doen aan advies’ downloaden. 

Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo

Als er vragen zijn, dan verwijzen wij u naar de contactpersoon van de locatie waar u uw kind aanmeldt.

 

Digitaal onderwijs

Op onze school is het onderwijs compleet gedigitaliseerd. Door het gebruik van de iPad en van digitaal lesmateriaal willen wij de kwaliteit van ons onderwijs verhogen door leermiddelen flexibeler in te zetten, zodat we beter kunnen inspelen op de talenten en behoeften van leerlingen.
 
Onderwijs is voortdurend in beweging. Docenten van Singelland Burgum zijn goed opgeleid, maar blijven zich met regelmaat bijscholen op didactisch, pedagogisch en ICT gebied. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van ICT en sociale media gaan snel en vragen de laatste jaren de aandacht van de docenten.
 
Ook worden ouders meegenomen in deze ontwikkeling. De school organiseert iPad avonden waarin ouders leren hoe de iPad werkt en welke regels wij hanteren voor het gebruik.
 
Ondanks de groeiende rol van ICT hulpmiddelen vinden wij de bijzondere band tussen leerling en docent cruciaal voor goed onderwijs. 

Aanmelding 2020-2021

Aanmelden voor schooljaar 2021 - 2022 kan binnenkort hier via een digitaal aanmeldformulier.