Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Onderwijs

Onderwijs

Aanmelding 2020-2021

Aanmelding voor één van de scholen van Singelland gaat via een aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren voor het komend schooljaar zijn verspreid onder de basisscholen in de regio, maar het aanmeldingsformulier is ook te downloaden op deze pagina.

aanmeldingsformulier Singelland Centraal 2020-2021

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden waarna u het op uw eigen computer kunt opslaan, digitaal kunt invullen en vervolgens het ingevulde formulier weer dient op te slaan. Bij het eerste deel, in te vullen door ouders/verzorgers, is een handtekening wettelijk verplicht. Dit deel moet uitgeprint en ondertekend opgestuurd worden naar de Singelland locatie van toepassing (de adressen staan in het aanmeldingsformulier) of een gescande versie mailen naar:

aanmelding@singelland.nl

Het ingevulde aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart binnen zijn. In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Toelating en plaatsing

Voor advies, aanmelding en plaatsing kunt u onze brochure ‘Recht doen aan advies’ downloaden. 

Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo

Als er vragen zijn, dan verwijzen wij u naar de contactpersoon van de locatie waar u uw kind aanmeldt.

Aanmeldingsformulier zij-instroom (jaar 2 en hoger)

Voor instroom in jaar 2 en hogere leerjaren is een speciaal aanmeldingsformulier ontwikkeld. Dit aanmeldingsformulier is hieronder te downloaden. Bij doorstroom of een overstap binnen de scholengemeenschap, dus tussen scholen van Singelland, is het niet nodig het aanmeldingsformulier te gebruiken. Het formulier is alleen van toepassing voor leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen dan de scholen van Singelland en zich willen aanmelden bij één van onze scholen.

Het aanmeldingsformulier moet vóór 1 april 2019 binnen zijn bij de betreffende Singelland locatie.

Aanmeldingsformulier zij-instroom 2020-2021

Digitaal onderwijs

Op onze school is het onderwijs compleet gedigitaliseerd. Door het gebruik van de iPad en van digitaal lesmateriaal willen wij de kwaliteit van ons onderwijs verhogen door leermiddelen flexibeler in te zetten, zodat we beter kunnen inspelen op de talenten en behoeften van leerlingen.
 
Onderwijs is voortdurend in beweging. Docenten van Singelland Burgum zijn goed opgeleid, maar blijven zich met regelmaat bijscholen op didactisch, pedagogisch en ICT gebied. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van ICT en sociale media gaan snel en vragen de laatste jaren de aandacht van de docenten.
 
Ook worden ouders meegenomen in deze ontwikkeling. De school organiseert iPad avonden waarin ouders leren hoe de iPad werkt en welke regels wij hanteren voor het gebruik.
 
Ondanks de groeiende rol van ICT hulpmiddelen vinden wij de bijzondere band tussen leerling en docent cruciaal voor goed onderwijs.