Overslaan en naar de inhoud gaan
header
Singelland
Inhoud


Leren met Chromebooks

Blended Learning

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Singelland kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas, aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek. We noemen deze mix van leerstijlen ‘blended learning’. Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen chromebook als hulpmiddel bij het onderwijs onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school en thuis met dit chromebook kunnen werken. Dit maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen, maar zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken.

Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Het werken met een chromebook sluit hierbij aan. Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Een volgende reden om met chromebooks te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan meer maatwerk geleverd worden door bijvoorbeeld ook hulp opgaven en verdiepende lesstof aan te bieden. Het is voor de leerling mogelijk beter te oefenen, te herhalen en informatie te vinden en verbinden door de juiste inzet van hun chromebook. De leerling is niet alleen meer gebonden aan plaats en rooster om zijn kennis op te doen, maar kan altijd en overal aan de slag met zijn vragen.

Een laatste belangrijke reden om meer gebruik te maken van een eigen chromebook is dat we de leerlingen goed willen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun verdere toekomst. In het hbo en het universitaire onderwijs is werken met een elektronische leeromgeving namelijk vanzelfsprekend en het gebruik van ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij. De leer-/werkboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met chromebooks en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Aanschaf Chromebook

Wij adviseren u voor het kopen of huren van een chromebook gebruik te maken van een aanbod via The Rent Company. Voor het gebruik van de chromebook op school is het noodzakelijk dat er een Singellandlicentie wordt geïnstalleerd. Bij aanschaf via The Rent Company wordt de chromebook volledig gebruiksklaar afgeleverd.

Op de volgende website vindt u alle informatie over de mogelijkheden en de aanschaf van de chromebook: 
www.rentcompany.nl/open-dag-chromebooks 

 

 

Chromebooks