Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Afbeelding locatie

Waarom De Venen?

Waar staan we voor?

Jij ontwikkelt jouw talent!

Jij, de leerling, staat op onze school centraal. Je krijgt op school de gelegenheid je eigen talenten te ontwikkelen. De opleiding sluit dan ook aan bij ieders individuele mogelijkheden. Je hebt bovendien het roer van jouw eigen ontwikkeling in handen. De Venen zorgt voor begeleiding en coaching. Hierbij spelen ook de ouders een belangrijke rol

Vanaf het begin van de opleiding staan drie vragen centraal:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?


Het onderwijs en de begeleiding op school helpen jou bij het vinden van de antwoorden op deze vragen.


Goed Onderwijs

De onderwijsinspectie, ouders, leerlingen en stagebedrijven vinden dat we het goed doen:
  • onze lessen zijn van bovengemiddelde kwaliteit;
  • leerlingen worden actief betrokken in de lessen;
  • bekwame, betrokken en gepassioneerde medewerkers;
  • veel behaalde certificaten en diploma's;
  • tevredenheidsonderzoeken: goede scores van ouders, stagebedrijven en leerlingen.

Iedereen is welkom

Op onze school is er plek voor iedereen. Het maakt niet uit welke achtergrond een leerling heeft. Iedereen is welkom. Sinds schooljaar 2014-2015 is er een stelsel voor passend onderwijs. Scholen zijn verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen die eerder in het speciaal onderwijs terechtkwamen, kunnen met de juiste ondersteuning nu ook prima thuis zijn op onze school voor praktijkonderwijs. Met de juiste ondersteuning kunnen leerlingen ook op De Venen onderwijs volgen.

Locatie in het kort

Afbeelding
Afbeelding leerling
Praktijkschool
Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school, in de praktijk en via stages. Je kunt bij ons certificaten en diploma’s halen waardoor je een grotere kans hebt op de arbeidsmarkt of om verder te leren op het mbo. In Friesland is praktijkschool De Venen de school die veruit de meeste opleidingen aanbiedt, die met een examen worden afgesloten. Voor de opleiding, diplomering en certificering vragen wij van ouders geen financiële bijdrage.

Van praktijkschool naar werk of mbo
Na De Venen ga je direct aan het werk of door naar het mbo. Jaarlijks gaan meerdere leerlingen via een samenwerking met De Friese Poort of andere Friese ROC's naar Entree-onderwijs om door te leren voor mbo niveau 2: de startkwalificatie beroepsonderwijs. 
 
 

220 leerlingen

Er gaan zo'n 220 leerlingen naar de Venen. Ons onderwijs is kleinschalig en iedereen krijgt de persoonlijke aandacht die hij/zij verdient.

Onze (media-) wijze leefregels zijn bedoeld om plezierig met elkaar samen te leven, waarbij het respect voor mensen en hun eigendommen centraal staat.

 

Bekijk onze leefregels