Overslaan en naar de inhoud gaan

Update Corona maatregelen

Title
corona virus

update 2/10

Vanaf maandag 5/10 is het dringende advies van de VO raad en de overheid om mondkapjes te dragen bij verplaatsingen in school.  Praktijkonderwijs Singelland de Venen en Liudger de Ring hebben dit advies overgenomen en vragen aan alle leerlingen, medewerkers en bezoekers om bij verplaatsingen door school een mondkapje te dragen. Zodra leerlingen, medewerkers en bezoekers zitten in kantine, hal, klaslokaal of kantoor dan mag het mondkapje weer af.  Wij willen erop wijzen dat het dragen van een mondkapje gepaard gaat met hygiëne afspraken;
- handen was voor en na gebruik
- het mondkapje bij op- en afzetten alleen vastpakken aan de elastieken
- tijdens het gebruik het mondkapje niet aanraken
- mondkapjes na gebruik weggooien in de prullenbak of thuis wassen
- berg het mondkapje na gebruik op in een af te sluiten bakje of plastic zak, liever nog; gebruik een nieuw mondkapje..
De mentoren zullen hier met hun leerlingen over in gesprek.

update 29/9

N.a.v. de door de overheid op 28 september afgekondigde (extra) maatregelen hebben we een aantal aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn er vooral op gericht om de contacten van medewerkers onderling en contacten van medewerkers met externen te beperken.

 • vergaderingen van onderwijsteams vinden vanaf nu online plaats.
 • medewerkers zijn op school voor hun lesgevende taken en praktische voorbereidingen maar werken daarnaast zoveel mogelijk thuis.
 • het aantal medewerkers dat tegelijk in de de personeelskamer mag zitten is verder beperkt.
 • stagebegeleiders beperken het aantal bezoeken aan stagebedrijven en hebben waar mogelijk telefonisch contact.
 • de contacten met ouders zullen waar mogelijk per telefoon of ‘Meet’ zijn. Ouders komen alleen op school op uitnodiging.
 • activiteiten en projecten met externe docenten worden beperkt.
 • docenten en mentoren zijn weer extra scherp op de naleving van de al eerder afgesproken 1.5 meter en hygiëne afspraken.
 • er zal ‘s ochtends bij de entree en na pauzes extra toezicht zijn op het handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • vooralsnog hoeven leerlingen geen mondkapjes te dragen in school, m.u.v. bepaalde praktijklessen.

Naast bovenstaande maatregelen blijft het onverminderd belangrijk dat leerlingen en medewerkers bij (milde) klachten thuis blijven en zich laten testen.

Wij hopen met deze maatregelen het risico op mogelijke verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

 

update 20/8

Algemeen:

 • Bij de hoofdingang staan informatiezuilen die leerlingen, medewerkers en bezoekers attenderen op de algemene Corona maatregelen (thuisblijven bij klachten, 1,5 meter afstand houden, handen wassen en geen handen geven).

Hygiëne maatregelen

 • bij de hoofdingang en op verschillende plekken in school staan desinfectie zuilen
 • aan het begin en einde van de les desinfecteren de leerlingen hun handen en maken hun werkplek en evt. gereedschappen of chromebooks schoon.
 • Bij alle keukenblokken en WC's zijn papieren handdoek automaten opgehangen
 • leerlingen en medewerkers met (milde) klachten worden naar huis gestuurd en krijgen instructies hoe te handelen en wanneer ze weer op school mogen komen.

1.5 meter maatregelen

 • medewerkers houden ten alle tijden 1.5 meter afstand tot elkaar en de leerlingen.
 • op verschillende plekken in school zijn éénrichtingsroutes of gescheiden routes gerealiseerd. 
 • In de hal en kantine zijn zgn. 'safe-zones' gemarkeerd waar medewerkers op 'veilige' afstand van leerlingen kunnen staan en toch toezicht kunnen houden
 • waar bij de praktijkvakken de 1.5 meter niet gewaarborgd kan worden maken zowel medewerkers als leerlingen gebruik van mondkapjes.
 • de klaslokalen zijn zo ingericht dat de medewerker zich op 1.5 meter afstand van de leerling kan bewegen.
 • voor individuele of verlengde instructie wordt gebruik gemaakt van aparte instructietafels met spatschermen of spatkappen voor de medewerker.