Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezonde Voeding Singelland De Venen

Title
Afbeelding tomaten

Voedingsbeleid Singelland De Venen volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines
 
Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook op school worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. Singelland De Venen neemt die verantwoordelijkheid serieus. Gezondheidseducatie maakt een vast onderdeel uit van het curriculum. En bovenal zetten we ons in om hen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is. Dat begint met onze kantine.
 
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. Daardoor weten we zeker dat wat we doen nu en op de lange termijn effect heeft. In onze kantine werken we vanuit deze uitgangspunten:

Afbeelding slogan Gezonde kantineDe kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod. Voor de betere keuzes maken we gebruik van de criteria die zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
 
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde punten in een kantine extra aantrekkingskracht hebben op jongeren; daar maken ze hun belangrijkste keuzes als het om voeding gaat. Ook wel uitstralingspunten genoemd. Een gezonde school zet zich doelgericht in om deze uitstralingspunten te benutten en te creëren. Onze kantine hanteert daarom het volgende principe voor de inrichting van in elk geval het volgende uitstralingspunt:
Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
 
Onze kantine stimuleert water drinken 
Water drinken is gezonder dan het drinken van andere dranken. Het bevat geen calorieën en lest de dorst het best. Bovendien zorgt regelmatig water drinken ervoor dat je lichaam beter herstelt van inspanning en je je fit blijft voelen. We zorgen er daarom voor dat onze medewerkers en leerlingen gedurende de dag steeds water kunnen drinken. Op die manier wordt de kans op een vochttekort, met als gevolg versuffing en vermoeidheid, kleiner. In onze kantine is water altijd beschikbaar. Alle leerlingen en medewerkers hebben de hele dag toegang tot water.
 
Op Singelland De Venen werken we structureel aan een gezonde kantine
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst daarvan aan de directie. Samen bekijken we op welk niveau we ons bevinden qua aanbod en inrichting. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de kantine dat ons naar een nog hoger gezondheidsniveau leidt. Dit doen we aan de hand van de richtlijnen Gezondere Kantines. Daarbinnen zijn de verschillende niveaus helder gedefinieerd:
 
De Zilveren Kantine
bestaat voor minimaal 60% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten en biedt minstens groente of fruit aan.
 
De Gouden kantine 
bestaat voor minimaal 80% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten en biedt zowel groente als fruit aan.
 
De Ideale kantine 
Zilveren en gouden kantines geven gezonde producten de hoofdrol, zonder ongezonde keuzes te verbannen. Nog idealer is als de leerlingen in de kantine alleen betere keuzes kunnen krijgen die in de Schijf van Vijf staan. Zoete snacks, hartige snacks, zoals chips en ijs, komen dan helemaal niet voor in je assortiment. In de overige productgroepen als brood, zuivel, groente en fruit, biedt de kantine alleen betere keuzes aan.
 
Wij hebben op dit moment een Gouden kantine!
 
Duurzaam gezond
We zien dat onze leerlingen steeds vaker een gezonde keuze maken als het om hun voeding gaat. Natuurlijk zijn de verleidingen van calorie- en suikerrijke snacks vaak nog groot. Juist daarom vinden we het belangrijk dat wij een omgeving bieden waarin ze kunnen experimenteren met hun keuzes. Elke dag krijgen zij op meerdere plekken in de school de norm en boodschap mee dat zij kunnen kiezen voor een lekker, gezonder en fitmakender alternatief. Tijdens de lessen wordt deze norm ook uitgedragen en waar mogelijk wordt een verband gelegd binnen de lesstof (zelfzorg, sport en bewegen, sociale omgang, duurzaam consumeren en produceren etc.). Ook tussentijds zijn we vanzelfsprekend alert op signalen die erop wijzen dat we (nog) iets anders kunnen doen om de gezondheid van onze leerlingen te vergroten. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders weten hoe het is op onze school, wat onze visie als school op voeding is en waarom we doen wat we doen. 
 
Gratis gezonde lunch 
Eten is een sociaal gebeuren en draagt bij aan de lichamelijke en mentale gezondheid. Een moment van rust en ontspanning. Tevens is deze situatie goed aan te grijpen om diverse sociale vaardigheden te trainen zoals naar elkaar luisteren, vragen stellen, enzovoorts. 
 
Afgelopen jaar is Singelland De Venen begonnen met het verstrekken van een 
gratis gezonde lunch. Dit was op 28 januari 2020. Deze dag was een groot succes. Leerlingen ontdekken  dat gezond eten ook heel lekker kan zijn. Er was een ontzettend gezellige sfeer en  vele leerlingen en medewerkers zeiden: zo een lunch samen met de hele school, dat moeten we vaker doen!  We zijn ook op onderzoek of we als school in actie kunnen komen om  ontbijt aan te bieden aan leerlingen die thuis niet ontbeten hebben. 
Want regelmatig blijkt dat niet alle leerlingen thuis ontbijten om welke reden dan ook. 
 
Op bovenstaande manier werken we op school aan een klimaat waarin gezond eten gewoon is en gewaardeerd wordt. 
 
Heeft u vragen over voeding? 
Heeft u behoefte aan hulp op het gebied van voeding?

 
De school heeft meerdere mogelijkheden om behulpzaam te kunnen zijn. U kunt zich melden bij de mentor van uw kind. Wilt u meer weten en bent u benieuwd naar ons ‘beleidsplan gezonde school? Bekijk hier het beleidsplan.