Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding locatie De Venen

Welkom bij De Venen

Voorlichtingsavonden

Thuis bij Singelland

ONLINE VOORLICHTINGSAVONDEN
maandag 16 november en donderdag 19 november 2020

DOE MIDDAG
woensdag 18 november 2020

OPEN DAG
woensdag 3 februari 2021, 16.00 - 19.00 uur uur

Alle data en aanmelden

corona virus
Geplaatst op 01-10-2020

Met z'n allen hebben we een verantwoordelijkheid om het Corona virus buiten de deur te houden. Singelland de Venen heeft een aantal maatregelen genomen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Bezoek Burgermeester Praktijkschool De Venen
Geplaatst op 28-09-2020

Op maandag 28 september brachten burgemeester Jan Rijpstra en wethouder van onderwijs Bert Westerink van de gemeente Smallingerland een bezoek aan de twee praktijkscholen van Drachten, de Ring (CSG Liudger) en De Venen (OSG Singelland). De twee praktijkscholen werken toe naar één voorziening voor praktijkonderwijs in Drachten en maken zich samen hard voor een ‘Gezonde School’.

 

Afbeelding van het schoolplein
Geplaatst op 15-05-2020

Terwijl de school door de Corona maatregelen voor leerlingen en personeel gesloten was, heeft Snoek Hoveniers hard doorgewerkt om de aanpassingen aan het schoolplein af te ronden. Het is supermooi geworden.

Afbeelding tomaten
Geplaatst op 15-05-2020

Voedingsbeleid Singelland De Venen volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines
 
Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook op school worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. Singelland De Venen neemt die verantwoordelijkheid serieus. Gezondheidseducatie maakt een vast onderdeel uit van het curriculum. En bovenal zetten we ons in om hen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is. Dat begint met onze kantine.
 
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. Daardoor weten we zeker dat wat we doen nu en op de lange termijn effect heeft. In onze kantine werken we vanuit deze uitgangspunten:

Voorlichtingsavond en Doe Middag

Op woensdag 18 november 2020 ben je van harte welkom op onze Doe Middag!
De Online Voorlichtingsavond vindt plaats op 16 en 19 november.

Op onze Groep 8 pagina staan alle details over deze activiteiten.

Meer informatie

Open Dag

maandag 1 februari 2021
16.00 - 19.00 uur

Singelland ging door

Een terugblik op het afgelopen, bijzondere Singelland schooljaar 2019-2020. Kijkt u met ons mee?
 

Singellan ging door video

 

Bekijk de video